Επίσκεψη και προσφορά τροφών στο Φιλοζωϊκό Σωματείο Καρδίτσας “Διασώζω”

Επίσκεψη και προσφορά τροφών στο Φιλοζωϊκό Σωματείο Καρδίτσας “Διασώζω”

TOP